DIS-Norge
 
  English Norsk  

Arkiv Digital gratis 21.-22. mars 2015

Denne helgen er det gratis tilgang til svenske kirkebøker via Arkiv Digital. 

Mer info finner du her: http://www.arkivdigital.se/online/gratis 

 

Web seminar på Hamar


 

 

 

DIS-Hedmark har vært vert for DIS-Norges webseminar hvor de webansvarlige fra lagene har deltatt.

Programmet første dag dreide seg stort sett om Focus (John Ludvigsen) og intervjuteknikk (Aina Johnsen) og var lagt opp svært profesjonelt.

Vi fikk to oppgaver, å lage en aktivitet med bilde og å intervjue en kollega om vedkommendes slektsgransking, hvor vi skulle skrive ut intervjuet og kontrollere det for riktig innhold med kollegaen.  

Dette er en lenke til Web seminar på Hamar 14.-15. mars.

Dag 2 begynte med oppsummering av dag 1.
Etter det fikke vi i oppgave å lage denne nyheten, legge den i en tabell og ta med bilde. Dessuten skal det legges ut en lenke til teksten hvor lagets aktivitet ligger på bildet.
Videre skal vi lære om hvordan finne nyheter på nett og Aina skal premiere beste intervju.

Seminaret avsluttes med en oppsummering og veien videre. Neste seminar er planlagt holdt i Tromsø.

 

Kongsbergmarken 2015

 Onsdag 25.- lørdag 28. februar stilte DIS-Buskerud på stand i Smeltehytta under Kongsbergmarken 2015.

 Standen var godt besøkt, og vi fikk profilert slektsgransking på en god måte. 

 Mange var interessert i å komme på møter og kurs senere. 

 

Aktiv lørdag på Statsarkivet i Kongsberg 7. mars 2015

 Førstkommende lørdag 7. mars kl. 10-14 er det igjen klart for en aktiv lørdag på Statsarkivet i Kongsberg. 

 Dagens tema er fattigvesen, men du får også hjelp med andre deler av slektsforskningen din. 

 Det er trådløst nettverk, så du må gjerne ta med bærbar pc. 

 

Jakten på historien i "Ringrosen"

Foredraget "Jakten på historien i Ringrosen" handler om hvordan forfatteren Lena Roer har funnet historien i romanen sin. Siden den er basert på virkelige hendelser fra hennes bestemors oppvekst i Kragerø, går hun inn på hvilke kilder hun har benyttet, hvor hun har funnet dem og hvordan hun har tenkt og jobbet underveis. I tillegg snakker hun også litt om hva det betyr for oss å finne ut av familiehemmeligheter, og hva som skjer når vi ser dem i et nytt lys. Hun vil gjennom foredraget gjerne oppfordre andre til å lete i sin egen familiehistorie.

Lena Roer (1969) er fra Råde i Østfold, og er vokst opp som nærmeste nabo til sin bestemor og alle hennes forunderlige historier fra et svært spennende liv. Siden 2000 har hun vært bosatt i Fredrikstad med mann og to sønner. Lena Roer er utdannet tekstforfatter, og har mer eller mindre arbeidet som dette i hele sin yrkeskarriere. «Ringrosen» er hennes debutroman.

DIS-Kongsberg, Archon IKA Kongsberg,Frogsvei 48

Tirsdag 10. mars 2015 kl.18.30

 

 

DIS-Norges USA-tur

Årets USA-tur er klar for påmelding. Turen begynner på Oslo Lufthavn, Gardermoen den 23. september og 

retur til Gardermoen den 8. oktober.

Det blir besøk til Chicago, Minneapolis og Salt Lake City. Mer informasjon her

For DIS-Norge
Steinar Winnem

 

 

Årsmøte i DIS-Buskerud onsdag 25. mars 2015

Årsmøtet i DIS-Buskerud avholdes onsdag 25. mars 2015 kl. 18.30 på Sanden hotell i Hokksund.

Før årsmøtesakene blir det foredrag om Søk etter slekt i Sverige. 

Årsmøtedokumenter legges ut her etterhvert som de er klare.

 

Årsmøte i DIS-Drammen 18. februar 2015

Årsmøtet i DIS-Drammen avholdes onsdag 18. februar 2015 kl. 18.00 på Fjellheim skole.

Agenda og årsmøtedokumenter finner dere her

Etter årsmøtet er det åpent arbeidsmøte der vi hjelper hverandre.

 

Årsmøte i DIS-Kongsberg 10. februar 2015

Årsmøtet i DIS-Kongsberg avholdes tirsdag 10. februar 2015 kl. 18.30 på Archon, IKA Kongsberg.

Agenda og årsmøtedokumenter finner dere her

Etter årsmøtet er det åpent møte der vi hjelper hverandre, og frisker opp tips på ulike søk i Digitalarkivet, FamilySearch mm.

 

Hvordan få tilgang til materiale fra IKA Kongsberg

Vi har fått følgende oppskrift vedr bestilling av materiale fra de kommunale arkivene:

 

Rettleiing for tilgang til arkivmateriale frå IKA-Kongsberg

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har arkivet til 39 eigarkommunar i dei tre fylka, inkludert Buskerud og Telemark fylkeskommune. Vi mottek normalt arkiv som er eldre enn 25—30 år.

 • Dei kommunale arkiva kan óg ha interesse for slektsforskarar. Det gjeld til dømes manntal, skuledagbøker, skattelister og arkiv frå fattigvesenet.

 • Vi deler lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Lesesalen ligg på Statsarkivet.

 • Vi har meir enn det som er i Arkivportalen! I 2014 har vi motteke store mengder arkiv og mesteparten av arkivmaterialet er førebels uregistrert. Men på heimesida vår står det kva kommunar me har arkivet til.

 • Vi nyttar inntil vidare ikkje tingingsfunksjonen i Arkivportalen (desember 2014).

 • Det er ein fordel å tinga arkivmateriale på førehand via e-postadressa postmottak@ikakongsberg.no eller bjorn@ikakongsberg.no. Lesesalsvakten kan óg innanfor kontortid formidle kontakt med IKA Kongsberg for rettleiing eller tinging.

 • IKA Kongsberg har kontortid måndag til fredag 08.00—15.30. Dersom du ønskjer å tinga materiale til bruk ved laurdags- eller kveldsopen lesesal må du i god tid tinga dette og avvente eventuell stadfesting.

 • I alle tilfelle må ein vente på stadfesting av avtale om utlån til lesesalen frå IKA Kongsberg før ein kan forvente at ekspedering av tinging vil finne stad.

 

Slik går du fram dersom du vil låne materiale til bruk på lesesalen

 1. Gå inn på vår heimeside på nettet www.ikakongsberg.no for å sjå om vi har arkivet etter vedkomande kommune under «arkivkataloger» eller «arkivsøk».

 2. Dersom vi har kommunen: ta kontakt med IKA Kongsberg på postmottak@ikakongsberg.no eller bjorn@ikakongsberg.no for å høyre kva vi har som kan vere relevant i ditt tilfelle. Dersom vi har materialet, og det ikkje er kraftig skada eller underlagt klausul med heimel i lov, kan det gjerast avtale om utlån til lesesalen.

 3. Etter eventuell stadfesta avtale om utlån: kom på lesesalen, og vend deg til lesesalsvakten. Velkomen!

 

 

Syndiker innhold