DIS-Norge
 
  English Norsk  

GOD SOMMER !

   DIS-Buskerud ønsker alle medlemmer en riktig god sommer. 

Selv om det ikke er flere møter eller kurs på denne siden av sommeren, og været forhåpentligvis innbyr til uteaktivitet, så håper jeg likevel at dere benytter sommeren godt til slektsforskerrelatert aktivitet. 

Hva med å besøke slekt rundt omkring i landet og få ny informasjon til familietreet, sørge for å oppdatere bildearkivet med nye bilder av familien, og få navn og historier på gamle bilder, oppsøke plasser hvor aner har bodd, eller gravplasser der en del av slekta er gravlagt, fotografere gravminner osv. 

Slektsforskning er så mye mer enn å grave seg ned i kirkebøker og folketellinger. Det er historiene rundt personene og familiene som er morsomme å ta vare på !

Håper alle får en fin sommertid, og så sees vi til mange nye aktiviteter til høsten. 

 

 

 

 

Lampelandmarken 2015

 

 

DIS-Buskerud stiller på stand på Lampelandmarken førstkommende lørdag 13/6 kl. 11 - 17.

Vi har med anesirkler og bøker, og kan hjelpe deg å søke etter slekt via internett.

Kom innom oss, da vel !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temamøte på Fjellheim gamle skole i Drammen onsdag 3. juni kl 18:00

DIS-Drammen holder temamøte i morgen kl 18:00 på gamle Fjellheim skole.

Det blir foredrag om hvordan skrive sin livshistorie ved forfatteren Kjersti Wold.

Kjersti Wold (f. 1962) har skrevet romaner og noveller for voksne, ungdom og barn. I tillegg har hun utgitt flere fagbøker. Hun regnes som en av mentorene innen kreativ skriving i Norge og har i 20 år holdt kurs i å skrive om sitt eget liv. Wold er daglig leder for Noesis – senter for kommunikasjon og kreativitet. (fra cappelendamm.no).

Foredraget bygger på boken "Skriv ditt liv".

Boken fås kjøpt på møtet i signert stand. Betaling skjer der og da eller ved overførsel til konto.

Gratis adgang, hjertelig velkommen!

 

De gamle permanente sidelenkene vil fremdeles fungere

Digitalarkivet kommer med en meget god nyhet til oss som gransker i slekta og som lurer på om hva som skjer med alle lenkene vi har til kilder i våre slektsprogram.
De gamle permanente sidelenkene vil fungere også etter omleggingen. Det er sltså ingen grunn til panikk. Du trenger ikke "rette" noe av det du har lagt inn av lenker til Digitalarkivets databaser.

Les hele saken her

 

De kommunale arkivene ved IKA-Kongsberg

IKA-Kongsberg har kommunale arkiver fra 37 kommuner og 2 fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Arkivene er oppbevart på Kongsberg i et ideelt og stabilt miljø for oppbevaring av papir. Kapasiteten er 20 000 hyllemeter arkivbokser, men på grunn av at protokoller kommer i ulike størrelser, noen tildels svært store, er kapasiteten i praksis noe mindre. Arkivet har planer om å bygge ut slik at kapasiteten blir doblet. Arkivet er et av de største i landet. IKA mottar normalt arkiv som er eldre enn 25-30 år. Arkivene blir når de kommer inn først kontrollert for mugg. Dersom det finnes blir det forsøkt rengjort. Det vil være en katastrofe for arkivene om muggsporer skulle spre seg. Rensingen foregår i et eget isolert rom. Deretter blir arkivmaterialet kategorisert, vasket, dvs at det som ikke hører hjemme blir fjernet, og satt på sin plass i reolene. Reolene er ordnet kommunevis. Målet er å få aiditalisert alle arkivene. Noen vil det ikke være mulig å digitaliserte fordi materialet er for skadet eller skjørt. Etterhvert som neo er digitalisert blir det gjort tilgjengelig for allmenheten. Her påligger det lovmessige sperrefrister som må tas hensyn til.

Fra en slektsgranskers synspunkt og behov er det særlig ulike manntall, skoledagbøker, skattelister og arkiv fra fattigvesen som er av interesse.

IKA har flere arkiver enn det som er registrert på www.arkivportalen.no. I 2014-2015 har de mottatt store mengder arkiv og foreløpig er det meste av dette uregistrert. På AKS sin hjemmeside er der en oversikt over hvilke kommuner i BTV-regionen de har arkiv fra. Dette finner du under menyvalget Arkivkataloger.

IKA delere lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Dersom du bestiller noe til gjennomsyn fra IKA, vil dette bli tilgjengelig på lesesalen til avtalt tid. IKA kan finne fram arkiver, men har ikke kapasitet til å finne frem til de detaljerte opplysningene du leter etter. Du må selv bla i bøkene.

Dersom du ønsker innsyn i noe, må dette bestilles og avtales på forhånd. Dette gjøre best ved å sende epost til innsyn@ikakongsberg.no.

IKA Kongsberg har kontortid mandag til fredag kl 08:00-15:30. Materiale kan stille til rådighet i lesesalen på lørdager eller når det er kveldsåpent der, men bare etter avtale. Når du har bestilt innsyn, må du under alle omstendigheter vente på bekreftelse om utlån til lesesalen.

Hvis du ønsker innsyn, må du

  • Gå inn på www.ikakongsberg.no og finn ut om de har arkiver fra den aktuelle kommunen under Arkivkataloger

  • Kontakt IKA på epost innsyn@ikakongsberg.no for å finne ut hva de har som kan være relevant i ditt tilfelle. Dersom de har materialet, og det ikke er underlagt klausul med hjemmel i lov, kan det gjøres avtale om utlån til lesesalen.
    Dersom det er sperrefrist, kan du likevel få innsyn, men da under kontrollerte forhold, slik at ikke andre kan se noe.

  • Etter eventuell bekreftet avtale om utlån, henvender du deg til vakten på lesesalen for å få utlevert materialet.

Informasjonen er tatt fra Bjørn Ole Hovda sitt skriv som ble utdelt på seminaret.

 

 

Tillitsmannskonferansen 18.-19. april 2015

Tillitvalgtkonferansen 2015 gikk av stabelen 18-19. april.

25 år etter oppstarten er DIS-Norge, Slekt og Data Norges ledende organisasjon for slektsforskere. Det ble selvsagt markert!
Det var lagt opp et solid program til kunnskap og inspirasjon, med oppdatering av de viktigste prosjektene til DIS-Norge.

Dette var en viktig, og ikke minst hyggelig, arena for oppdatering og utveksling av ideer med nye og gamle venner fra DIS-Norge.

DIS-Østfold har laget en fin oppsummering fra helgen som du finner her. 

 

 

Slektsgranskerkurs i Drammen 16.- 23. og 29. april

DIS-Drammen holder slektsgranskerkurs i samarbeid med Drammenbiblioteket.

Mer informasjon finner du her. 

 

Slektsforskerdag på IKA Kongsberg fredag 17. april 2015

IKA Kongsberg inviterer til slektsforskerdag fredag 17. april 2015 kl. 1000-1500 ved IKA Kongsberg, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

Program
1. Omvisning i nytt arkivbygg «Archon»
2. Forespørsel – hvordan går du fram?
    a. Veiledning og praktiske rutiner ved bestilling
    b. Lesesal
    c. Kataloger – finne fram på nett
3. Lunsj
4. Hva har IKA Kongsberg å tilby?
Vi tenker først å presentere gjennom eksempler en bredde av kommunale kilder som kan være relevante. Dernest stoppe ved et par særlig interessante kategorier.
    a. Eksempler - en vandring gjennom kildekategorier
    b. Skolen
    c. Fattigomsorgen

Praktiske forhold
Det er ingen betingelse at man bruker pc/nettbrett ved denne samlingen. Men IKA Kongsberg har god linjekapasitet og infrastruktur for de som velger å ta med eget utstyr.

Det er ikke lagt opp til kursavgift. Det er kantine på Høgskolen i Buskerud og Telemark rett i vårt naboskap. Av praktiske grunner ber vi om tilbakemelding på om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Enkel lunsj: To halve rundstykker inkl. kaffe/te til kr. 55,-.  Lunsjen betales direkte i kassen på høgskolen.

Påmelding
Påmelding til e-post: postmottak@ikakongsberg.no eller telefon: 32 76 40 20 innen 14. april. Husk å opplyse om du ønsker at vi skal reservere lunsj til deg.

Hvor finner du IKA Kongsberg? Følg Baneveien på østsiden (jernbanesiden) av Lågen - IKA Kongsberg ligger i rett ved siden av Statsarkivet og har egne oppkjøring og gode parkeringsforhold. 

Lesesal
Vi gjør oppmerksom på at IKA Kongsberg har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Lesesalen har åpent mandag og torsdag 0900-1500 og tirsdag og onsdag 0900-1900. Fredag og lørdag er lesesalen stengt.

Det vil av den grunn ikke bli anledning til å foreta bestilling av materialet fredag 17. april. 
 

 

Arkiv Digital gratis 21.-22. mars 2015

Denne helgen er det gratis tilgang til svenske kirkebøker via Arkiv Digital. 

Mer info finner du her: http://www.arkivdigital.se/online/gratis 

 

Web seminar på Hamar


 

 

 

DIS-Hedmark har vært vert for DIS-Norges webseminar hvor de webansvarlige fra lagene har deltatt.

Programmet første dag dreide seg stort sett om Focus (John Ludvigsen) og intervjuteknikk (Aina Johnsen) og var lagt opp svært profesjonelt.

Vi fikk to oppgaver, å lage en aktivitet med bilde og å intervjue en kollega om vedkommendes slektsgransking, hvor vi skulle skrive ut intervjuet og kontrollere det for riktig innhold med kollegaen.  

Dette er en lenke til Web seminar på Hamar 14.-15. mars.

Dag 2 begynte med oppsummering av dag 1.
Etter det fikke vi i oppgave å lage denne nyheten, legge den i en tabell og ta med bilde. Dessuten skal det legges ut en lenke til teksten hvor lagets aktivitet ligger på bildet.
Videre skal vi lære om hvordan finne nyheter på nett og Aina skal premiere beste intervju.

Seminaret avsluttes med en oppsummering og veien videre. Neste seminar er planlagt holdt i Tromsø.

 

Syndiker innhold