DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte Slekt og Data Buskerud 2016

Årsmøtet avholdes i Slekt og Data Drammens møtelokaler: Strømsfjerdingen, Nedre Eiker vei 13, Drammen onsdag 22. mars 2017 kl. 19

Etter årsmøte holder Tom Oddby fra Drammen byarkiv et foredrag om byarkivet

 

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader for å lese disse. Last ned ved å klikke på den leseren du foretrekker.

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøteagenda og dokumenter: 

1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å godkjenne protokollen

2. Innkalling og dagsorden