DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter og møter


Avholdte møter i Slekt og Data Buskerud


Slekt og Data Kongsberg, 9. mai 2017, klokka 18:30

Tittel: Slekt og Data Kongsberg - åpent møte
Sted: Archon IKA Kongsberg Frogs vei 48

Metodikk. Hvordan sikre at vi finner riktige og registrerer riktige personer. 
 

OBS! PARKERING !Det er nå ikke mulighet til å parkere ved inngangen på IKA pga bygging. Det er heller ikke mulighet for å gå på parkeringsplassen foran bygningen, men vi må gå inn via Statsarkivet. IKA har leid parkeringsplasser ved den gamle høyskolen- ett eget felt med 28 parkeringsplasser. Det er felt nr 2 i nord-østre hjørne. . Det er også muligheter å parkere på Statsarkivets plasser.