DIS-Norge
 
  English Norsk  

Historikk

Her finner du historikk om Slekt og Data Buskerud og de lokale gruppene, samt lenker til alle møtereferatene og møtedokumentasjon fra årsmøtene.
Slekt og Data Buskerud arrangerer Slektsforskerdagen og andre aktiviteter i regioner uten lokal gruppe. Medlemsmøter arrangeres av de lokale gruppene.

Møtereferater fra styremøter og medlemsmøter kan også leses fra menyvalget Møtereferater under den enkelte gruppen.

  • Historiske styrer
  • Slekt og Data Buskeruds første 10 år kort fortalt (kommer)
  • Medlemsutvikling 1999-2009 - Les
    På grunn av omlegging til nytt medlemssystem er tallene for perioden 2009-2014 ikke sammenlignbar
    Pr 30. april 2014 har Slekt og Data Buskerud 554 betalende medlemmer
  • Kommunevis oversikt over antall innbyggere pr medlem pr 2008-11 - Les
  • Møtereferater fra styremøter og medlemsmøter samt årsmøtedokumentasjon: