DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kilderegistrering i Buskerud

Slekt og Data Buskerud deltar i kilderegistrering på flere plan, i regi av Slekt og Data Buskerud og i regi av BuDIS som er en registreringsgruppe for Slekt og Data Drammen og Buskerud Slektshistorielag.

Hvordan kommer jeg i gang

Gravminneregistrering: http://www.disnorge.no/cms/gravminner-i-norge.html 
Kirkebokregistrering: http://www.disnorge.no/cms/prosjekter/kirkebok.html

Hvem registrerer hva i Buskerud

Etter avtale mellom Slekt og Data og Riksarkivaren har Slekt og Data ved lokallagene påtatt seg å registrere kirkebøkene for sitt fylke. Registrering av kildemateriell er igang flere steder. Vi i Slekt og Data Buskerud ønsker å få flest mulig med på kilderegisteringen. På denne siden vil du som er interessert i å delta, finne informasjon om hva som allerede er under arbeid eller fullført.  Se lenke nedenfor. 
Hvis du vil vite mer om kilderegistreringen kan du finne informasjon ut på Slekt og Data Kilderegistreringssider.
Målet er å få Buskeruds kilder tilgjengelige via Digitalarkivet, men det er mye som skal registreres, og vi trenger flere til å registrere/korrekturlese kildene. Vi er godt igang, men trenger også din innsats. Vi ber alle som har tid til overs og lyst til å være med og hjelpe oss om å kontakte en i styret eller melde deg på her.

Se DISreg for en komplett oversikt over kirkebokregistreringer. 

BuDIS Registreringsgruppe

Gruppen arbeider med å digitalisere kirkebøker og andre kilder i nedre Buskerud. 
Vi holder våre møter de onsdagene i måneden det ikke er arbeidsmøter eller temamøter på LHL Senter Drammen. Møtene vil vare fra kl 18:00 til kl 21:00.
For tiden arbeides det med registrering av militære ruller i tillegg til ulike kirkebøker. Det blir registrert for Lier og Drammen. Hurum og Røyken registreres av andre grupper.
Gruppen er svært interessert i å komme i kontakt med deg hvis du ønsker å hjelpe oss. Kontakt leder i Slekt og Data Drammen dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg som registrator/korrekturleser.

Oversikt over kilderegistreringer under arbeid i BUDIS finner du her.