DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kirkene i Buskerud

Fiskum gamle kirke

Fiskum gamle kirke er en av de eldste kirkene i Buskerud

På disse sidene presenterer vi alle kirkene, kapellene og andre bygg som sorterer under Den Norske Kirke og hvor det foretas kirkelige handlinger.
Buskerud er underlagt Tunsberg bispedømme og har 6 prostier: Drammen prosti, Eiker prosti, Hallingdal prosti, Kongsberg prosti, Lier prosti og Ringerike prosti. Hvert prosti har sine kirkelige fellesråd, som igjen er delt opp i menighetsråd. 

En stor takk til de av DIS-Buskerud sine medlemmer som har bidratt med tekst og bilder. Vi mottar gjerne fler bilder av alle kirkebyggene både fra utsiden og inne.

Mye av informasjonen er hentet fra verken Våre kirker og Norges kirker. Disse bøkene presenterer kirkene på en svært detaljert og omfattende måte. Vi har fått tillatelse til å bruke tekstmateriale fra "Våre kirker" og "Norges kirker", tillatelsen er gitt henholdsvis av Nils Vanebo, Vanebo Fagpresse (Våre kirker) og Oliver Møystad, Gyldendahl Norsk Forlag (Norges kirker).
Andre kilder, ulike nettsteder og privatpersoner, har vi også fått tillatelse til å bruke tesktmateriale fra. Kildehenvisninger er angitt.

Hvis du finner feil så send epost til vevmesteren og beskriv problemet. Husk å ta med nettadressen til den siden det gjelder.

Velg side i menyen til venstre for mer informasjon:

  • Alfabetisk liste - en komplatt liste sortert alfabetisk på kirkenavnet.
  • Kirker og kirkegårder i Buskerud - listen viser alle kirkene sortert på prosti og kirkelig fellesråd med lenke til DIS-Norge sine gravminner.
  • Middelalderkirker i Buskerud - liste over stavkirker og andre kirker fra middelalderen
  • Tunsberg bispedømme - oversikt med kart og bispedømmet