DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter i Slekt og Data Drammen


Møter i Slekt og Data Drammen


Møtekalenderen blir fortløpende oppdatert. Vi har faste medlemsmøter 1. og 3. onsdag i hver måned. 
Unntak: I juni er det møte bare 1. onsdag. I juli er det ingen møter. I august er det møte bare 3. onsdag. I desember er det julemøte 1. onsdag.
Hvis det blir kollisjon med bevegelige høytider holder vi ikke medlemsmøter.

Du kan laste ned lommekalender med møtedatoene