DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data Drammen


 

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Drammen:

Verv Navn e-post
Leder Eie, Kjersti Reffhaug kjersti@vitaveritas.no
Kasserer Stustad, Tore Tore.stustad@gmail.com
Styremedlem Kristensen, Ivan ivankris@online.no
Styremedlem Johansen, Eldbjørg eldbjo@online.no
Varamedlem Winnem, Steinar steinar.winnem@gmail.com
Varamedlem Opsahl, Svein svein.opsahl@ebnett.no
Revisor Wedde, Hilde leder@bu.slektogdata.no