DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte Slekt og Data Buskerud 2006

Innholdsliste årsmøtedokumenter 2006

Årsmøtet ble avholdt på Blaafarveverkets Dokumentasjonssenter, Snarum den 28. mars 2006.

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader for å lese disse. Last ned ved å klikke på den leseren du foretrekker.

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøtedokumentene:

  • Møteinnkalling - Les
  • Agenda - Les
  • Årsberetning 2005 - Les
  • Regnskap 2005 - Les
  • Budsjett 2006 - Les
  • Revisors beretning - Les
  • Protokoll - Les
  • Årsberetning for DIStreff - Les
  • Årsberetning fra Kilderegistreringskoordinator - Les