DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte Slekt og Data Buskerud 2005

Innholdsliste årsmøtedokumenter 2005

Årsmøtet ble avholdt i Hole den 17. mars 2005.

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader for å lese disse. Last ned ved å klikke på den leseren du foretrekker.

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøtedokumentene:

  • Møteinnkalling - Les
  • Agenda - Les
  • Årsberetning 2004 - Les
  • Regnskap 2004 - Les (omfatter også budsjett for 2005)
  • Budsjett  2005 - Les
  • Revisors beretning - Les
  • Protokoll - Les