DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte Slekt og DData Buskerud 2007

Innholdsliste årsmøtedokumenter 2007

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader for å lese disse. Last ned ved å klikke på den leseren du foretrekker.

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøtedokumentene:

 • Møteinnkalling - Les
 • Agenda - Les
 • Årsberetning 2006 - Les
 • Regnskap 2006 - Les
 • Regnskap SFD 2006 - Les
 • Budsjett  2007 - Les
 • Revisors beretning - Les
 • Protokoll - Les
 • Valgkomiteens innstilling - Les
 • Vedtekstendringer - Les
 • Årsberetning for DIStreff - Les
 • Forslag fra Anne-Grethe Livingston - Les
 • Årsberetning fra Kilderegistreringskoordinator - Les