DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte for Slekt og Data Drammen 2015

Innholdsliste årsmøtedokumenter 2015

Årsmøtet avholdes på Fjellheim skole, Fjellheimgata, onsdag 18. februar kl 18:00.

Det blir vanlige årsmøtesaker i henhold til innkallingen (se nedenfor).

Dokumentene legges ut her så snart de er ferdige.

Alle dokumentene ligger i PDF-format og du trenger Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader for å lese disse. Last ned ved å klikke på den leseren du foretrekker.

Dersom et menypunkt ikke har lenke, betyr det enten at dokumentet ikke er lagt ut eller ikke finnes elektronisk.

Her er årsmøtedokumentene:

  • Møteinnkalling med agenda - Les
  • Årsberetning 2014 - Les
  • Regnskap 2014 (revidert) og budsjett 2015 - Les
  • Revisors beretning - Les
  • Innkomne saker - Valg av representant til Slekt og Data Buskerud's valgkomite
  • Valgkomiteens innstilling - Les
  • Protokoll (original i signert stand finnes) - Les