DIS-Norge
 
  English Norsk  

Årsmøte i DIS-Drammen 18. februar 2015

Årsmøtet i DIS-Drammen avholdes onsdag 18. februar 2015 kl. 18.00 på Fjellheim skole.

Agenda og årsmøtedokumenter finner dere her

Etter årsmøtet er det åpent arbeidsmøte der vi hjelper hverandre.

 

Årsmøte i Slekt og Data Kongsberg 10. februar 2015

Årsmøtet i Slekt og Data Kongsberg avholdes tirsdag 10. februar 2015 kl. 18.30 på Archon, IKA Kongsberg.

Agenda og årsmøtedokumenter finner dere her

Etter årsmøtet er det åpent møte der vi hjelper hverandre, og frisker opp tips på ulike søk i Digitalarkivet, FamilySearch mm.

 

Hvordan få tilgang til materiale fra IKA Kongsberg

Vi har fått følgende oppskrift vedr bestilling av materiale fra de kommunale arkivene:

 

Rettleiing for tilgang til arkivmateriale frå IKA-Kongsberg

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har arkivet til 39 eigarkommunar i dei tre fylka, inkludert Buskerud og Telemark fylkeskommune. Vi mottek normalt arkiv som er eldre enn 25—30 år.

 • Dei kommunale arkiva kan óg ha interesse for slektsforskarar. Det gjeld til dømes manntal, skuledagbøker, skattelister og arkiv frå fattigvesenet.

 • Vi deler lesesal med Statsarkivet i Kongsberg. Lesesalen ligg på Statsarkivet.

 • Vi har meir enn det som er i Arkivportalen! I 2014 har vi motteke store mengder arkiv og mesteparten av arkivmaterialet er førebels uregistrert. Men på heimesida vår står det kva kommunar me har arkivet til.

 • Vi nyttar inntil vidare ikkje tingingsfunksjonen i Arkivportalen (desember 2014).

 • Det er ein fordel å tinga arkivmateriale på førehand via e-postadressa postmottak@ikakongsberg.no eller bjorn@ikakongsberg.no. Lesesalsvakten kan óg innanfor kontortid formidle kontakt med IKA Kongsberg for rettleiing eller tinging.

 • IKA Kongsberg har kontortid måndag til fredag 08.00—15.30. Dersom du ønskjer å tinga materiale til bruk ved laurdags- eller kveldsopen lesesal må du i god tid tinga dette og avvente eventuell stadfesting.

 • I alle tilfelle må ein vente på stadfesting av avtale om utlån til lesesalen frå IKA Kongsberg før ein kan forvente at ekspedering av tinging vil finne stad.

 

Slik går du fram dersom du vil låne materiale til bruk på lesesalen

 1. Gå inn på vår heimeside på nettet www.ikakongsberg.no for å sjå om vi har arkivet etter vedkomande kommune under «arkivkataloger» eller «arkivsøk».

 2. Dersom vi har kommunen: ta kontakt med IKA Kongsberg på postmottak@ikakongsberg.no eller bjorn@ikakongsberg.no for å høyre kva vi har som kan vere relevant i ditt tilfelle. Dersom vi har materialet, og det ikkje er kraftig skada eller underlagt klausul med heimel i lov, kan det gjerast avtale om utlån til lesesalen.

 3. Etter eventuell stadfesta avtale om utlån: kom på lesesalen, og vend deg til lesesalsvakten. Velkomen!

 

 

Lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg lørdag 10. januar

 

 

Førstkommende lørdag 10. januar er det igjen lørdagsåpen lesesal på Statsarkivet i Kongsberg.
Synes du slektsgransking virker spennende, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Eller står du fast på en tipptippoldemor og kommer ikke videre? Kom til lesesalen vår, så kanskje vi kan hjelpe deg litt på vei!

Statsarkivet kan hjelpe til med leting i arkivmateriale, mens DIS-Kongsberg bidrar med sin ekspertise i å lete i nettbaserte kilder.

Dagens tema er slektsgransking for nybegynnere, og kl. 10.30 vil det bli gitt en liten innføring for dem som trenger litt hjelp til å komme i gang.     

Dersom du vil ha starthjelp til slektsgranskning, anbefaler vi at du har opplysninger om personer så langt tilbake som før 1930-tallet.

Ta gjerne med egen pc, vi har trådløst nettverk! Og det er gratis kjeks og kaffe. Velkommen!

 

 

Slektsgransking i kommunearkivene på Statsarkivet lørdag 6. desember 2014

Førstkommende lørdag 6/12 er det klart for årets siste lørdagsåpne lesesal på Statsarkivet i Kongsberg! Tema for dagen er slektsgransking i kommunearkivene, og IKA Kongsberg (Interkommunalt arkivdepot for Buskerud, Vestfold og Telemark) kommer for å orientere om temaet! 
 
De vil holde foredrag kl. 10.30 om hva man kan finne i kommunale arkiv – rettet mot slektsforskere. De har også planlagt å si noe om hvordan man henvender seg og hva som finnes i Arkivportalen av deres arkiver (og også hvordan man finner deres arkiver i Arkivportalen). Foredraget starter kl. 10.30. 
 

Etter foredraget er de fra IKA tilgjengelige for å svare på spørsmål og veilede. Pga at de blir opptatt med foredrag og veiledning får ikke IKA mulighet til å hente materiale i sine magasiner denne lørdagen. Men hvis det er noen som ønsker å se på kommunalt materiale, kan de melde i fra på forhånd (i god tid før lørdagen). 

DIS-Kongsberg er som vanlig også med og hjelper til med letingen i nettkilder. Åpent 10-14. Trådløst nettverk, så ta gjerne med egen pc. Gratis kaffe og kjeks. Velkommen!

 

 

Nybegynnerkurs i Kongsberg januar/februar 2015

DIS-Kongsberg inviterer til nybegynnerkurs i slektsforskning over tre mandagskvelder - 19/1, 26/1 og 2/2, med en oppfølgingskveld mandag 2/3. Alle dager kl. 18.30 - 21.30

Pris for hele kurset er kr. 700.- for ikke medlemmer / kr. 250.- for DIS-medlemmer.

Kurset holdes på Archon, IKA Kongsberg, Frogsvei 48.

Påmelding til kongsberg@bu.disnorge.no eller pr tlf 900 90 773 (gjerne som SMS)

 

 

Digitalarkivet og Arkivportalen er nede lørdag 22.11!

Utilgjengelige nett-tjenester pga vedlikeholdsarbeid i riksarkivbygningen lørdag 22.11.14

Så bruk dagene før lørdag godt hvis du har planer om å bruke arkivverkets nett-tjenester i den nærmeste tiden!

Arkivverket melder:

Alle Arkivverkets tjenester på nett, som Digitalarkivet, Arkivportalen etc, vil være utilgjengelig deler av lørdag 22.11 grunnet vedlikehold.
Vi beklager ulempen dette måtte medføre for den enkelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slektsforskerkurs på Hønefoss 18. november 2014

Ringerike Slektshistorielag arrangerer i samarbeid med DIS-Buskerud åpent kurs i slektsforskning for alle. Del 2 av kurset vi holdt forrige måned. Du må ikke ha vært med på det forrige for å få utbytte av dette.

Vi vil først og fremst se på

- Skiftemateriale

- Matrikler og jordbøker

- Rettergang og strafferegistre

- Pantebøker og panteregister (tinglysninger)

- Navneskikk

 

Tid: Tirsdag 18. november 2014 kl. 19
Sted: Hønefoss Bowling Senter AS, Ankersgt. 30, Hønefoss,   
Gratis adgang, ingen påmelding. 
Trådløst nettverk, så ta gjerne med egen pc.
 
 
 
 
 
 
 

Gratis medlemsskap ut året 2014

Etter en utrolig positiv og stor respons på vårt tilbud på slektsforskerdagen har DIS-Norge, Slekt og Data besluttet at det er gratis medlemskap ut 2014 for alle som melder seg inn.

Benytt deg av dette tilbudet!

Her kan du lese om hva medlemskapet inneholder

Innmeldingen gjør du på dette skjemaet, der velger du Medlem så fyller du ut skjemaet og klikker på Bekreft opplysningene nederst på siden.

Meldte du deg inn i DIS-Norge etter Slektsforskerdagen 2014 og har betalt vil du få refundert beløpet.
Gi da beskjed om dette til DIS-kontoret på kontor@disnorge.no - husk å oppgi kontonummer!

 

Statsarkivet i Kongsberg har stengt lesesal uke 47 og 48

På grunn av byggearbeider må Statsarkivet i Kongsberg dessverre stenge lesesalen uke 47 og 48.

 

 

Syndiker innhold