DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Buskerud

 

Verv Navn e-post
Leder Wedde, Hilde leder@bu.slektogdata.no
Nestleder Winnem, Steinar steinar.winnem@gmail.com
Kasserer Wedde, Hilde kasserer@bu.slektogdata.no
Styremedlem Ellingsen, Jens jens@linneslia.no
Styremedlem Kristensen, Ivan ivankris@online.no
Styremedlem Bergesen, Bente Weber bente.wb@hotmail.com
Varamedlem Johansen, Eldbjørg eldbjo@online.no
Revisor Lia, Mariann mariannlia@hotmail.com
Webansvarlig Winnem, Steinar webmaster@bu.slektogdata.no
Webansvarlig Wedde, Hilde webmaster@bu.slektogdata.no
Funksjonær Bjørtuft, Anita abjort@broadpark.no
Funksjonær Pedersen, Remi remi.pedersen@altiboxmail.no
Redaktør Winnem, Steinar red@bu.slektogdata.no
Kilderegkoordinator Pedersen, Remi kildereg@bu.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Andersen, Svein Tore gravreg@bu.slektogdata.no

 

Oversikt over historiske styrer, kan du se her.